Плащаме ли разумно за лекарства? Едно горчиво хапче за преглъщане - митове и реалност за иновативните медикаменти
Визия на ЕГА И БГФармА

Азбучен индекс на лекарствата по международно непатентно наименование

Резултати по индекс O

Непатентно
наименование
ATC код Търговско
наименование
Производител
Ocrelizumab L04AA36 Ocrevus Roche Registration GmbH, Германия
Octreotide H01CB02 Sandostatin LAR Novartis Pharma GmbH, Германия
Olanzapine N05AH03 EGOLANZA EGIS Pharmaceuticals PLC, Унгария
Olanzapine N05AH03 Olanzacon Фармаконс АД, България
Olanzapine N05AH03 OLANZAPIN ACTAVIS Actavis Group PTC ehf., Исландия
Olanzapine N05AH03 OLANZAPINE ACCORD Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o., Полша
Olanzapine N05AH03 Olanzapine Teva Teva B.V., Нидерландия
Olanzapine N05AH03 OLFREX Нобел Фарма ЕООД, България
Olanzapine N05AH03 Zypadhera Eli Lilly Nederland B.V, Нидерландия
Olmesartan medoxomil C09CA08 Olmesta Teva B.V., Нидерландия
Olmesartan medoxomil C09CA08 Olmezide Stada Arzneimittel AG, Германия
Olmesartan medoxomil C09CA08 Olsart Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България
Olmesartan medoxomil C09CA08 Tansidor Sandoz d.d., Словения
Olmesartan medoxomil C09CA08 Tensar Menarini International Operations Luxembourg S.A., Люксембург
Olmesartan medoxomil and amlodipine C09DB02 AMOLCON Фармаконс АД, България
Olmesartan medoxomil and amlodipine C09DB02 Olmedipin Mylan Ireland Limited, Ирландия
Olmesartan medoxomil and amlodipine C09DB02 Olmesartan medoxomil/Amlodipine Accord Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o., Полша
Olmesartan medoxomil and amlodipine C09DB02 Olmesta A Teva B.V., Нидерландия
Olmesartan medoxomil and amlodipine C09DB02 Olmezide AM Stada Arzneimittel AG, Германия
Olmesartan medoxomil and amlodipine C09DB02 Tespadan Menarini International Operations Luxembourg S.A., Люксембург
Olmesartan medoxomil, Hydrochlorothiazide C09DA08 Coolsart Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България
Olmesartan medoxomil, Hydrochlorothiazide C09DA08 Neosara-Co МС Фарма АД, България
Olmesartan medoxomil, Hydrochlorothiazide C09DA08 Olmesartan/ Hydrochlorothiazide Aurobindo Aurobindo Pharma (Malta) Limited, Малта
Olmesartan medoxomil, Hydrochlorothiazide C09DA08 Olmesartan/HCTZ Mylan Mylan Ireland Limited, Ирландия
Olmesartan medoxomil, Hydrochlorothiazide C09DA08 Olmesta Plus Teva B.V., Нидерландия
Olmesartan medoxomil, Hydrochlorothiazide C09DA08 Olmezide plus Stada Arzneimittel AG, Германия
Omalizumab R03DX05 XOLAIR Novartis Europharm Limited, Ирландия
Ombitasvir, paritaprevir and ritonavir J05AX67 Viekirax AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, Германия
Omeprazole A02BC01 Bioprazol Инбиотех ООД, България
Oxcarbazepine N03AF02 Tevaleptin Teva B.V., Нидерландия
Oxcarbazepine N03AF02 TRILEPTAL Novartis Pharma GmbH, Германия

Източници на информация и актуалност

Настоящата информационна система ползва публично достъпна информация от следните източници: Министерство на здравеопазването, Национална здравноосигурителна каса, Изпълнителна агенция по лекарствата към МЗ и не носи отговорност при неточност.

Последна актуализация на базата данни: 16 Юни 2020 г.

Внимание

Никога не предприемайте самолечение или своеволна употреба на лекарствен продукт, без предварителна консултация с Вашия лекар.

Системата предоставя данни, единствено и само с информативна цел, не претендира за изчерпателност и създателите на сайта не могат да бъдат отговорни в случаи на злоупотреба или самолечение с лекарствен продукт, описан в нея.

Полезни препратки