Плащаме ли разумно за лекарства? Едно горчиво хапче за преглъщане - митове и реалност за иновативните медикаменти
Визия на ЕГА И БГФармА

Азбучен индекс на лекарствата по международно непатентно наименование

Резултати по индекс G

Непатентно
наименование
ATC код Търговско
наименование
Производител
Gabapentin N03AX12 GABAGAMMA Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия
Gabapentin N03AX12 GABAGAMMA 300 MG Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия
Gabapentin N03AX12 GABAGAMMA 400 MG Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия
Gabapentin N03AX12 Neurontin Pfizer Europe MA EEIG, Белгия
Galantamine N06DA04 NIVALIN Софарма АД, България
Glatiramer acetate L03AX13 Copaxone Teva B.V., Нидерландия
Glatiramer acetate L03AX13 Copaxone Teva B.V., Нидерландия
Glatiramer acetate L03AX13 Remurel Alvogen IPCo S.àr.l, Люксембург
Glatiramer acetate L03AX13 Remurel Alvogen IPCo S.àr.l, Люксембург
glecaprevir, pibrentasvir J05AP57 Maviret AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, Германия
Gliclazide A10BB09 Diab Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България
Gliclazide A10BB09 DIAB MR Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България
Gliclazide A10BB09 DIAPREL MR Les Laboratoires Servier, Франция
Gliclazide A10BB09 Ecozid SR Екофарм Груп АД, България
Gliclazide A10BB09 Glica MR Нео Балканика ЕООД, България
Gliclazide A10BB09 Gliclacon SR Фармаконс АД, България
Gliclazide A10BB09 Gliclazide Zentiva Zentiva k.s., Чешка република
Gliclazide A10BB09 Madras MR Stada Arzneimittel AG, Германия
Gliclazide A10BB09 Mellizide Sandoz d.d., Словения
Gliclazide A10BB09 Normodiab Actavis Group PTC ehf., Исландия
Gliclazide A10BB09 Normodiab MR Actavis Group PTC ehf., Исландия
Glimepiride A10BB12 Amaryl Санофи България ЕООД, България
Glimepiride A10BB12 Glimecon Фармаконс АД, България
Glimepiride A10BB12 GLIMEGAMMA Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия
Glimepiride A10BB12 GLIMEGAMMA 6 mg Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия
Glimepiride A10BB12 Limeral Актавис EАД, България
Glimepiride A10BB12 Neoglim 1 mg Нео Балканика ЕООД, България
Glimepiride A10BB12 Neoglim 2 mg Нео Балканика ЕООД, България
Glimepiride A10BB12 Neoglim 3 mg Нео Балканика ЕООД, България
Glimepiride A10BB12 Neoglim 4 mg Нео Балканика ЕООД, България
Glycopyrronium bromide R03BB06 Seebri Breezhaler Novartis Europharm Limited, Ирландия
Golimumab L04AB06 Simponi Janssen Biologics B.V., Нидерландия
Goserelin L02AE03 Reseligo Алвоген Фарма Трейдинг Юръп ЕООД, България
Goserelin L02AE03 Zoladex AstraZeneca AB, Швеция
Goserelin L02AE03 Zoladex LA AstraZeneca AB, Швеция
Guselkumab L04AC16 Tremfya Janssen-Cilag International N.V., Белгия

Източници на информация и актуалност

Настоящата информационна система ползва публично достъпна информация от следните източници: Министерство на здравеопазването, Национална здравноосигурителна каса, Изпълнителна агенция по лекарствата към МЗ и не носи отговорност при неточност.

Последна актуализация на базата данни: 16 Юни 2020 г.

Внимание

Никога не предприемайте самолечение или своеволна употреба на лекарствен продукт, без предварителна консултация с Вашия лекар.

Системата предоставя данни, единствено и само с информативна цел, не претендира за изчерпателност и създателите на сайта не могат да бъдат отговорни в случаи на злоупотреба или самолечение с лекарствен продукт, описан в нея.

Полезни препратки