Плащаме ли разумно за лекарства? Едно горчиво хапче за преглъщане - митове и реалност за иновативните медикаменти
Визия на ЕГА И БГФармА

Френските власти продължават да реализират мерки за стимулиране на предписването на генерични лекарста

Трите фармацевтични съюза във Франция постигнаха споразумение с публичния здравен фонд, свързано с осигуряване на повече възможности за генерично заместване. За да бъде осигурено изпълняването на споразумението фармацевтите ще бъдат финансово стимулирани. Според френското здравно министерство това ще подобри допълнително отпускането на генерични лекарства и ще донесе още повече ефективност при разходването на здравния бюджет на страната, като освен това ще се отрази благоприятно и върху разходите на пациентите за лечение.      

 

Подобно споразумение беше сключено с лекарите във Франция още през миналата година, то също предвижда финансови стимули за лекарите при повишаване на дела рецептите с изписани генерични лекарства до 90% за антибиотици, 80% за антидепресанти, 70% за статини. По данни на асоциацията на френските генерични производители генеричните лекарства обхващат 80% от фармацевтичния пазар в страната.