Плащаме ли разумно за лекарства? Едно горчиво хапче за преглъщане - митове и реалност за иновативните медикаменти
Визия на ЕГА И БГФармА

« Новини

Според доклад на KPMG поетапното прилагане на директивата срещу фалшифицирането на лекарства е от ключово значение за постигане на нейните цели

16 Декември 2013

 

Във връзка със своята загриженост относно борбата срещу фалшифицирането на лекарства Европейската генерична асоциация (ЕГА), чийто член е БГФармА, възложи на KPMG да проведе изследване за техническите мерки, заложени в директивата, за да стане ясно кой е най-рентабилния начин за тяхното прилагане, така че то да бъде в интерес на пациентите и осигуряването им с качествени и достъпни лекарства. Основното заключение от независимото изследване на KPMG е, че прилагането на мерките не гарантира сигурен успех в борбата срещу фалшифицирането на лекарства, като освен това може да се стигне до забавяне на достъпа на медикаменти до пазара и необосновано повишаване на разходите на лекарствените производители.       

Именно по тези причини докладът, изготвен от KPMG въз основа на изследването, препоръчва поетапен подход на въвеждане на мерките при съблюдаване на следното:

•    Първоначално мерките следва да се въведат в по-малък мащаб, т.е. в ограничен брой страни от ЕС, където заплахата от фалшифициране е най-голяма, като мерките бъдат насочени към най-застрашените лекарствени продукти;     
•    Необходимо е разработването на балансирана система за оценка на риска, за да бъде възможно бързото идентифициране на високорисковите лекарства;
•    Съветът на KPMG към ЕК е изискването за проверка на опаковката да бъде отложено, защото то би било доста скъпа процедура, която няма да добави стойност към безопасността за пациентите и дори може да предизвика фалшиво чувство за сигурност.

Ейдриан ван ден Ховен, генерален директор на ЕГА заяви, че усилията на генеричните производители са насочени изцяло към осигуряване на по-добър здравен стандарт и безопасност за пациентите. Той отбеляза и опасенията си във връзка с прилагането на разпоредбите на директивата и съществуващата вероятност, че те могат да създадат препятствия пред осигуряването на лекарствените пазари в ЕС на висококачествени и достъпни за пациентите лекарства.
     
Президентът на ЕГА Ник Хагер изрази задоволство от работа на KPMG и призова ЕК да вземе под внимание препоръките, предложени в доклада, за да има гаранции, че генеричните производители ще бъдат в състояние и занапред да допринасят съществено за удовлетворяване на нуждите на европейските пациенти от медикаментозно лечение.  
 
 
 

Полезни препратки