Плащаме ли разумно за лекарства? Едно горчиво хапче за преглъщане - митове и реалност за иновативните медикаменти
Визия на ЕГА И БГФармА

« Новини

ПОЗИЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ГЕНЕРИЧНА ФАРМАЦЕВТИЧНА АСОЦИАЦИЯ

12 Юли 2018

Българска Генерична Фармацевтична АсоциацияПо повод публикуван на 9 юли 2018 г. коментар на главен редактор на централен всекидневник със заглавие „ Моралната дилема-оригинално или генерично лекарство, се превърна в реален проблем“ .Българската генерична фармацевтична асоциация посреща с голяма тревога публикуването в медиите на подобни материали, журналистически интерпретации и коментари, които противоречат на научната истина, противопоставят генеричната и оригинална фармацевтична индустрия и уронват доказаната ефективност и социалната значимост на генеричните медикаменти. Подобни коментари изказват журналистически становища относно качеството на генеричните медикаменти и пряко, в разрез с всякакви етични и професионални норми, приканват пациенти към избор на оригинални медикаменти. Българската генерична фармацевтична асоциация окачествява това като недобросъвестно, преднамерено и вредно за пациентите и цялото общество.

Производството и търговията с лекарствени продукти не са „бъркане на хапчета с различни етикети“. Фармацевтичната индустрия не е само бизнес измерим в много или малко пари. Тя е изпълнение на строги практики, международни и локални закони и главно грижа за задоволяване на здравните потребности на населението и отговорност към човешкия живот.

Считаме за недопустимо да се използват медиите за публикуване на квалификации с дълбок подтекст, който вместо право на избор на пациента, създава отношение. Не само към лекарствата и техните производители или търговци, но и към хората въобще. Коментарът разделя хората на богати и бедни, които могат да си позволяват определено качество медикаменти.

Считаме подобни медийни публикации за преднамерени в един удобен за всяване на страх у пациентите момент на течаща процедура по уточняване на казус с определена активна субстанция в цяла Европа.

Вярваме, че ролята на медиите е да информират българските граждани точно, предоставяйки адекватна, професионална и проверена информация. Това е особено важно, когато се касае за сигурността и здравето на българските граждани, тяхното ефективно лечение и информация от съответните здравни специалисти, когато става въпрос за техните здравословни проблеми. Предвид изключително чувствителната тематика, свързана със здравето на хората, медийната информация следва да не създава усещането за страх, обърканост и притеснение. В журналистиката създаване на тревога, отричане или коментари относно ефективността на различни медикаменти, окачествяваме като манипулативно насочване на мнението в определена посока.

В съвременното общество в световен мащаб няма дилема при лечението на заболяванията между оригинални и генерични медикаменти. Всеки един медикамент намира своето точно приложение и всеки един пациент с помощта на лекуващия си лекар намира своето лекарство. За да имат средства обществените фондове за осигуряване на лечение със скъпи иновативни медикаменти, трябва да е осигурена възможността за лечение на масовите социалнозначими заболявания с достъпни и качествени генерични лекарства. Това е значимата социална роля на генеричната индустрия. Ето защо внушения относно качествата на двете индустрии, публикувани в медиите и коментирани широко, окачествяваме като изключително непрофесионални и подозрително тенденциозни.

Вярваме, че с помощта на медиите ще успокоим българските пациенти относно сигурността и качеството на медикаментите и заедно ще бъдем ангажирани към истината и точността на всяка информация.

Никой няма право да спекулира със здравето и живота на хората. Българската генерична фармацевтична асоциация твърдо вярва в това и ще продължава да го отстоява с всяко свое действие.

Полезни препратки