Плащаме ли разумно за лекарства? Едно горчиво хапче за преглъщане - митове и реалност за иновативните медикаменти
Визия на ЕГА И БГФармА

Азбучен индекс на лекарствата по търговско наименование

Резултати по индекс X

Търговско
наименование
ATC код Непатентно
наименование
Производител
Xalacom S01ED51 Latanoprost, Timolol Upjohn EESV, Нидерландия
Xalatan S01EE01 Latanoprost Upjohn EESV, Нидерландия
XANEPRA L02BG06 Exemestane Неола Фарма ЕООД, България
Xarelto B01AF01 Rivaroxaban Bayer AG, Германия
Xeljanz L04AA29 tofacitinib Pfizer Europe MA EEIG, Белгия
Xenopalan N05AH02 Clozapine G. L. Pharma GmbH, Австрия
Xeomin M03AX01 Botulinum Toxin Type A Merz Pharmaceuticals GmbH, Германия
Xeplion N05AX13 Paliperidone Janssen-Cilag International N.V., Белгия
XETANOR N06AB05 Paroxetine Тева Фарма ЕАД, България
Xigduo A10BD15 Dapagliflozin, metformin AstraZeneca AB, Швеция
Xolair R03DX05 Omalizumab Novartis Europharm Limited, Ирландия
Xultophy A10AE56 insulin degludec, liraglutide Novo Nordisk A/S, Дания

Източници на информация и актуалност

Настоящата информационна система ползва публично достъпна информация от следните източници: Министерство на здравеопазването, Национална здравноосигурителна каса, Изпълнителна агенция по лекарствата към МЗ и не носи отговорност при неточност.

Последна актуализация на базата данни: 16 Март 2024 г.

Внимание

Никога не предприемайте самолечение или своеволна употреба на лекарствен продукт, без предварителна консултация с Вашия лекар.

Системата предоставя данни, единствено и само с информативна цел, не претендира за изчерпателност и създателите на сайта не могат да бъдат отговорни в случаи на злоупотреба или самолечение с лекарствен продукт, описан в нея.

Полезни препратки