Плащаме ли разумно за лекарства? Едно горчиво хапче за преглъщане - митове и реалност за иновативните медикаменти
Визия на ЕГА И БГФармА

« Новини

Владимир Афенлиев е новият секретар на Изпълнителния комитет на ЕГА

12 Август 2014


 
Владимир Афенлиев  
   

Владимир Афенлиев беше избран за секретар на Изпълнителния комитет на Европейската генерична асоциация (ЕГА) на заседание на комитета, проведено в края на юли 2014 г., като замени на този пост Емил Лууф от Тева. Г-н Афенлиев е главен директор „Бизнес операции, стратегическо и организационно развитие” в Софарма и представлява компанията в Управителния съвет на Българската Генерична Фармацевтична Асоциация (БГФармА), която е член на ЕГА. Двете асоциации работят съвместно, съответно на национално и европейско равнище, за постигане на повече конкуренция на фармацевтичния пазар и подобряване на достъпна на пациентите до качествени и достъпни генерични медикаменти.

Фармацевтичните производители, членуващи в БГФармА са сред най-големите данъкоплатци в България и света и осигуряват над 15 000 работни места в страната, което е 10 % от общия брой заети в генеричната индустрия на територията на ЕС, в която работят 150 000 души. Освен това генеричните лекарства имат важна роля за реализиране на бюджетни икономии и за устойчиво развитие на икономиката и създаване на БВП. В България спестяванията за лекарствените бюджети, благодарение на генеричните медикаменти, възлизат на стотици милиони лева всяка година, a в европейски мащаб икономиите достигат до 35 милиарда евро ежегодно. Инвестициите за последните 10 г., направени от генеричните производители у нас за нови технологии осигуряват годишен производствен капацитет на генеричната индустрия в България от 21 милиарда таблетки и капсули, 200 хил. ампули, бутилки сиропи и унгвенти и 125 т. субстанции. Тези числа убедително говорят за съществената роля на генеричните лекарства при осигуряването на достъп на гражданите до качествени и ефективни лекарствени терапии.

 

Полезни препратки