Плащаме ли разумно за лекарства? Едно горчиво хапче за преглъщане - митове и реалност за иновативните медикаменти
Визия на ЕГА И БГФармА

« Новини

СЗО: Системата за непатентно именуване е доказана и ефективна

16 Октомври 2014

 
Йорг Уиндиш  

По време на 59-тата консултативна среща на Световната здравна организация (СЗО) за международните непатентни наименования на лекарствените продукти (INN), Йорг Уиндиш, главен научен директор на Sandoz Biopharmaceuticals и председател на групата по биоподобни медикаменти към Европейската генерична асоциация (ЕГА), приветства усилията на СЗО за противодействие на разпространяването на различаващи се варианти за именуване на биоподобните лекарства, базирани върху нов идентификатор, наречен Biological Qualifier (BQ).

В презентацията си председателят на групата по биоподобни медикаменти към ЕГА подчерта, че няма необходимост от включване на допълнителни компоненти в системата за непатентно именуване, тъй като тя работи добре както в ЕС, така и извън него. Д-р Уиндиш отбеляза и това, че усложняването на системата би предизвикало редица затруднения при нейното прилагане, което силно би ограничило ефективността й. "Всяка една идея за промени в системата за непатенто именуване трябва да бъде детайлно проучвана, прецизно тествана от независими организации и обсъждана с всички заинтересовани страни, след което да бъде предложена за публично обсъждане. При неизпълнение на всеки един от тези етапи е невъзможно да бъде допусната промяна в действащата понастоящем система", допълни още специалистът.

Генералният директор на ЕГА Ейдриан ван ден Ховен коментира, че системата за непатентно именуване е надеждна и е доказала предимствата си навсякъде по света. „Всяка политика за промени в системата, която е насочена към дискриминация на биоподобните медикаменти неминуемо ще доведе до ограничаване на достъпа на пациентите до качествени лекарствени терапии и ще повлияе негативно върху възможността здравните бюджети в ЕС да реализират ежегодно значителни спестявания от разходите за лекарства”, заключи той.

Полезни препратки