Плащаме ли разумно за лекарства? Едно горчиво хапче за преглъщане - митове и реалност за иновативните медикаменти
Визия на ЕГА И БГФармА

« Новини

Споразумение между ЕС и Канада за свободна търговия създава възможности за откриване на повече работни места от производителите на генерични и биоподобни лекарства

29 Септември 2014

Европейската генерична асоциация (ЕГА), чийто член е БГФармА, приветства заключителния етап от преговорите между ЕС и Канада за изработване на споразумение за свободна търговия, което ще даде повече възможности на генеричните лекарствени производители за развитие и откриване на нови работни места. Премахването на пречките пред генеричните производители е основен приоритет на ЕГА, тъй като така би се подобрил достъпа на пациентите до лекарства както в ЕС, така и извън него. Споразумението с Канада може да укрепи европейското генерично производство и да разшири възможностите на компаниите да инвестират в нови предприятия.

Ако в документа за свободна търговия бъде включена възможност за износ на медикаменти със сертификат за допълнителна защита (SPC) ще се създадат условия за откриване на 60 000 нови работни места, свързани с износа на генерични и биоподобни лекарства, а европейска генерична индустрия ще стане по-конкурентна извън границите на ЕС. ЕГА призовава ЕК да се възползва от тази историческа възможност за увеличаване на производството и заетостта в генеричния сектор, което би повлияло положително върху растежа на европейската икономика като цяло.      

Генералният директор на ЕГА Ейдриан ван ден Ховен направи кратък коментар на споразумението като отбеляза, че до 2020 г. генеричните и биоподобните медикаменти ще представляват 80% от общия обем на лекарствата в ЕС и ако Европа иска да запази съществуването на силен фармацевтичен сектор е необходимо да бъде позволен износът на лекарствени продукти със сертификат за допълнителна защита.    
 

Полезни препратки