Плащаме ли разумно за лекарства? Едно горчиво хапче за преглъщане - митове и реалност за иновативните медикаменти
Визия на ЕГА И БГФармА

« Новини

Прозрачността и обективността съществени за достъпа до биологични лекарства

09 Ноември 2015

Европейската група за биоподобни лекарства (EBG) – секторна група на Европейската генерична и биоподобна асоциация (EGA), чийто член е Българската генерична фармацевтична асоциация (БГФармА) – взе активно участие в Лондон, в конференцията посветена на Разработване, Иновации, Напредък (DIA), за да подкрепи увеличаването на достъпа на пациентите до биологични лекарства.

Pieter Dylst, специалист по икономика на здравеопазването на EGA, подчерта жизненоважната роля на Европейската комисия (ЕК) и Европейската агенция по лекарствата (EMA) при създаването на модел на регулация за достъп в Европа и света. Той похвали ЕК за активното ѝ участие заедно със заинтересованите страни в един наскорошен семинар за биоподобните лекарства, където проучване на IMS илюстрира огромните ползи от конкуренцията при биоподобните лекарства за достъпа на пациентите и за задоволяването на медицинските потребности.

Elke Grooten, председател на Консултантската група по обществени дела на EBG/EGA, подчерта ползите от основаващата се на науката политика на EMA за етикетиране на биоподобните лекарства (подхода на „референтния етикет“), който изисква Резюмето на продуктовите характеристики -SmPC- на биоподобния продукт, описващо медицинската му употреба, да бъде в съгласие с това на референтния продукт. „ЕС трябва да продължи да етикетира биоподобните лекарства по обективен, прозрачен и последователен начин, за да гарантира информираността на лекарите за правилната им употреба“, обясни тя. Заинтересованите страни, които желаят допълнителна информация за регулаторното одобрение на дадено лекарство, трябва да бъдат насърчавани да свалят тази информация чрез Интернет, от Докладите за европейската публична оценка на EMA (EPAR).

Suzette Kox, международен директор на EBG, наблегна на ползите от политиката за именуване на биоподобните лекарства на ЕС, която предвижда едно и също име на веществото (INN - международно непатентно име) за одобрените биоподобни и референтни продукти. „Политиката на именуване на ЕС основаваща се на научни и 10-годишни убедителни данни на EMA показва, че проследимостта по търговското наименование е напълно ефективна“, каза тя. „Бързото разпространение на сложни политики на именуване би създало единствено объркване у заинтересованите страни и би попречило на достъпа на пациентите до висококачествени биологични лекарства“.

В заключение, EBG приветства възможността, дадена чрез конференцията на DIA, да бъде предоставена обективна, базираща се на доказателства и прозрачност информация за биоподобните лекарства, за по-добро обслужване на нуждите на европейските пациенти.

__________________________________________________________________

БГФармА е асоциация – член на ЕГА, която обединява и представлява европейската генерична и биоподобна фармацевтична индустрия в България.

ЕГА е официален представител на европейските производители на генерични и биоподобни лекарства в Брюксел.

Двете асоциации (българската и европейската) се стремят към развитие на регулаторна и пазарна среда, в полза на навременното осигуряване на висококачествени и достъпни лекарства за всички нуждаещи се пациенти.

 

Полезни препратки