Плащаме ли разумно за лекарства? Едно горчиво хапче за преглъщане - митове и реалност за иновативните медикаменти
Визия на ЕГА И БГФармА

« Новини

Приоритет на Европейският парламент е насърчаване на конкуренцията чрез генерични, биоподобни и лекарства с добавена стойност за повишаване на достъпа до лекарства

23 Февруари 2017

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (ENVI) гласува доклад, който поставя генеричните, биоподобните и лекарствата с добавена стойност в основата на дебат за подобряване на достъпа на пациентите до лекарства. Докладът се очаква да бъде приет на пленарно заседание през м. март 2017 г. В документа се подчертава, че генеричните лекарства са крайъгълния камък на европейското здравеопазване, биоподобните лекарства предлагат огромна възможност за достъп до биотерапия и че лекарствата с добавената стойност могат да помогнат за справяне с основните предизвикателства пред здравеопазването, като спазването на предписаната терапия при лечението, полифармацията или намаляването на грешките при болничното лечение.

Докладът потвърждава, че ЕС се заема сериозно с подобряване на достъпа до лекарства за пациентите в Европа. Заедно със Заключенията на Съвета от м. юни 2016 г., този доклад предоставя на Комисията ясни правомощия за насърчаване на по-голямата конкуренция сред генеричните и биоподобните лекарства и признава оценката на стойността на лекарствата с добавена стойност. Този документ трябва да се превърне в конкретни мерки за подпомагане на държавите-членки, които да доведат до премахване на бариерите и до по-бързото им приемане - Специфичните за всяка държава препоръки."След много дебати, Парламентът приема възгледите на Съвета да насърчи конкуренцията чрез генерични, биоподобни лекарства и такива с добавена стойност, като приоритет за подобряване достъпа на пациентите до лекарства. Сега Комисията трябва да предприеме действия, за да гарантира, че тези предложения са превърнати в реални мерки, така че всички пациенти от цяла Европа да получат достъпа, от който се нуждаят", коментира Адриан ван ден Ховен, Генерален директор на  Medicines for Europe.

Евродепутатите призовават Европейската комисия да стимулира навременния износ на генерични и биоподобни лекарства в страни, където не е въведен патент или сертификат за допълнителна защита (СДЗ). Износът на генерични и биоподобни лекарства за страни извън ЕС, по време на валидност на сертификата на допълнителна защита ще увеличи достъпа до висококачествени лекарства в трети страни, без да се променя равновесието между производителя на оригиналния продукт и промишлеността на генеричните и биоподобните лекарства в ЕС.

__________________________________________________________________

„Лекарства за Европа“, представлява европейските отрасли за генерични, биоподобни лекарства и лекарства с добавена стойност, които осигуряват висококачествени лекарства на конкурентни цени за милиони европейски пациенти. Дружествата, представлявани от „Лекарства за Европа“, осигуряват над 160 000 квалифицирани работни места в Европа. Без генерични лекарства на платците в Европа щеше да се наложи да платят €100 милиарда повече през 2014 г. Делът на генеричните лекарства е 56% от всички предписани лекарства, но само 22% от фармацевтичните разходи в Европа. Визията на европейските производители на генерични и биоподобни лекарства е да се осигури устойчив достъп до висококачествени лекарства за всички европейски пациенти въз основа на 5 важни стълба: пациенти, качество, стойност, устойчивост и партньорство.

БГФармА е асоциация – член на „Лекарства за Европа“, като двете организации се стремят към развитие на регулаторна и пазарна среда, в полза на навременното осигуряване на висококачествени и достъпни лекарства за всички нуждаещи се пациенти.

Членовете на БГФармА са сред най-големите данъкоплатци в България и света, и осигуряват 10% от общия брой работни места в генеричната индустрия в ЕС. Генеричните лекарства, биоподобните лекарства и лекарствата с добавена стойност спестяват в България годишно стотици милиони лева на публичните фондове и пациентите.

 

Полезни препратки