Плащаме ли разумно за лекарства? Едно горчиво хапче за преглъщане - митове и реалност за иновативните медикаменти
Визия на ЕГА И БГФармА

« Новини

Подобряване на регулаторната рамка за генерични и биоподобни лекарства за 2020 г. в полза на пациентите

03 Февруари 2016

На 28.01.2016 г. Европейската асоциация за генерични и биоподобни лекарства (ЕГА), чийто член е Българската Генерична Фармацевтична Асоциация (БГФармА) проведе 15-тата Конференция за регулаторни и научни въпроси (15th Regulatory and Scientific Affairs Conference), на която представители на 61 регулаторни органи от 25 държави постигнаха напредък в подобряването на регулаторната рамка за генеричните и биоподобните лекарства, в полза  на пациентите.

Стратегията за 2020 г. на Европейската агенция по лекарствата (ЕMA), която е допълнена от Стратегическия доклад за 2020 г. на Координационната група за взаимно признаване и децентрализирани процедури, ще се стреми към оперативна завършеност в регулаторната мрежа на ЕС и включване в международни регулаторни платформи, което в крайна сметка ще има за резултат по-голяма стойност за общественото здраве.

Производителите на генерични и биоподобни лекарства представиха множество регулаторни подобрения в Доклада за регулаторната ефективност на ЕГА (EGA Regulatory Efficiency report), в подкрепа на стратегиите за 2020 г.

Насърчаването на високи стандарти в регулаторната област, подкрепянето на единна програма за развитие при генеричните и биоподобните лекарства и оптимизирането на обхвата на регулаторните процеси, подпомагани от телематични средства, ще допринесат за по-добър достъп с цел постигане на по-добро здраве до 2020 г.

Адриан ван ден Ховен, генерален директор на Европейската асоциация за генерични и биоподобни лекарства (ЕГА), каза: „това събитие осигурява безценна платформа за производителите, регулаторните органи и заинтересованите лица за подобряване на регулаторната ефективност, за да може за в бъдеще нашите отрасли да предоставят по-добър достъп до висококачествени лекарства.“

_________________________________________________________________

Европейската генерична и биоподобна асоциация (ЕГА) представлява европейските отрасли за генерични, биоподобни лекарства и лекарства с добавена стойност, които осигуряват висококачествени лекарства на конкурентни цени за милиони европейски пациенти. Дружествата, представлявани от ЕГА, осигуряват над 160 000 квалифицирани работни места в Европа. Без генерични лекарства на платците в Европа щеше да се наложи да платят €100 милиарда повече през 2014 г. Делът на генеричните лекарства е 56% от всички предписани лекарства, но само 22% от фармацевтичните разходи в Европа. Визията на европейските производители на генерични и биоподобни лекарства е да се осигури устойчив достъп до висококачествени лекарства за всички европейски пациенти въз основа на 5 важни стълба: пациенти, качество, стойност, устойчивост и партньорство.

БГФармА е асоциация – член на ЕГА, която обединява и представлява европейската генерична и биоподобна фармацевтична индустрия в България.

Двете асоциации (българската и европейската) се стремят към развитие на регулаторна и пазарна среда, в полза на навременното осигуряване на висококачествени и достъпни лекарства за всички нуждаещи се пациенти.

Полезни препратки