Плащаме ли разумно за лекарства? Едно горчиво хапче за преглъщане - митове и реалност за иновативните медикаменти
Визия на ЕГА И БГФармА

« Новини

Първите биоподобни моноклонални антитела са одобрени за достъп до европейския пазар

16 Септември 2013

 

По препоръка на Европейската агенция по лекарствата, Европейската комисия одобри първите две биоподобни моноклонални антитела Inflectra и Remsima, реферирани към лекарството Remicade. Европейската генерична асоциация изрази задоволство от одобрението и отбеляза, че то потвърждава водещата роля на Европа в развитието на биоподобните медикаменти. От съществено значение е, че в резултата на решението на Европейската комисия страните от ЕС ще могат да подобрят достъпа до лечение на своите граждани срещу заболявания като ревматоиден артрит и чревни инфекции.  

Виктор Мендонка, ръководител на направление ”Лекарствена политика” в Европейската генерична асоциация, отбеляза, че одобрението на биоподобните лекарства става въз основа на изключително строги критерии, което позволява на правителствата на страните от ЕС и на европейските пациенти да бъдат уверени в данните, подкрепящи качеството, безопасността и ефикасността на биоподобните продукти Inflectra и Remsima. Преди да бъдат одобрени за достъп до пазара те са били обект на продължително тестване и клинични изпитвания.   

Президентът на Европейската генерична асоциация  Гудбйорг Еда Егерсдотир каза, че биоподобните лекарства осигуряват важни терапевтични алтернативи за пациентите и позволяват по-рентабилно управление на здравните бюджети, а също така тяхното производство осигурява откриване на нови работни места. Г-жа Егерсдотир добави, че страните от ЕС вече в пълна степен могат да се възползват от новите видове лечение, осигурявани от биоподобни медикаменти. Тяхното навлизане на пазара е от голяма полза за пациентите и гарантира възможности за бюджетни спестявания относно разходите за здравеопазване.
 

Полезни препратки