Плащаме ли разумно за лекарства? Едно горчиво хапче за преглъщане - митове и реалност за иновативните медикаменти
Визия на ЕГА И БГФармА

« Новини

Необходимостта от строги икономии предполага преосмисляне на регулаторните изисквания за производство на генерични лекарства

28 Януари 2014

 

Беата Степниевска, зам.-генерален директор на Европейската генерична асоциация (ЕГА), чийто член е БГФармА, заяви по време на конференция по регулаторни и научни въпроси, проведена в Лондон през миналата седмица, че е изключително важно разходите, вързани с регулаторните изисквания да не се превърнат в бариера за развитието на генеричните и биоподобните лекарства и за тяхното излизане на пазара. Според г-жа Степниевска производителите на генерични медикаменти имат всички основания да настояват за сериозни промени в регулаторната среда предвид  налаганите от правителствата строги икономически ограничения.

Съществува значителен потенциал за подобряване на европейската регулаторна среда като възможните насоки са свързани с опростяване на децентрализираната процедура, подобряване на механизмите за взаимодействие в рамките на ЕС и оценка на въздействието на нововъведенията в законодателството както по отношение на здравните органи, така и що се отнася до производителите.
    
Независимо от съществуващия ценови натиск, Европа си остава световен център за производство на висококачествени генерични и биоподобни лекарства. Всеобщата тенденция към отваряне на пазарите насърчава производителите да мислят и действат в глобален план. В този смисъл те се нуждаят oт уеднаквени процедури за достъп на медикаментите до различните пазари.  

Мартин ван Белен, директор по медицинските въпроси в Европейската агенция по лекарствата отбеляза, че не би следвало да се допуска увеличаване на производствените разходи на генеричните компании, тъй като в икономически нестабилна обстановка като настоящата, може да се стигне до изтегляне на медикаменти от европейските пазари, ограничаване на конкуренцията и дори изнасяне на определени производства извън Европа. „Във време на минимален ръст на печалбите не бива да се предприемат действия, които биха могли да представляват заплаха за устойчивостта на сектора”, допълни още г-н Белен.

Полезни препратки