Плащаме ли разумно за лекарства? Едно горчиво хапче за преглъщане - митове и реалност за иновативните медикаменти
Визия на ЕГА И БГФармА

« Новини

Конференция на ЕГА очерта бъдещето на европейските производители на генеричните и биоподобните лекарства

10 Октомври 2013

 
Ник Хагър
 

На 08.10.2013 г. Европейската Генерична Асоциация (ЕГА), чийто член е Българската Генерична Фармацевтична Асоциация (БГФармА) проведе конференция, на която участваха повече от 80 високопоставени мениджъри от фармацевтичната индустрия, политици, представители на здравни институции и пациентски организации. Конференцията очерта визията на ЕГА за бъдещето на европейските производители на генеричните и биоподобните лекарства.

Водещите обсъждания по време на конференцията на ЕГА бяха насочени към теми, свързани с пазара, производството и нарастващите разходи за здравеопазване в условията на икономическа криза. Генеричните и биоподобните лекарствени производители се нуждаят от устойчиви пазари, защото само чрез тях могат да си осигуряват необходимите приходи за инвестиции и осигуряване на нови работни места. ЕС би могъл да бъде от полза за генеричната индустрия като облекчи износа на тези видове медикаменти към трети страни с развиващи се и нововъзникващи пазари. Що се отнася до правителствата на страните от ЕС те биха могли да създадат условия за разширяване на употребата на генерични лекарства, като така ще могат по-добре да контролират и управляват разходите за здравеопазване при продължаващата икономическа криза в Европа. 

Новият президент на ЕГА Ник Хагър от Сандоз заяви по време на конференцията, че Европа продължава да бъде естествено място за високотехнологично производство на генерични лекарства и допълни, че ЕГА е готова да партнира с правителствата на страните от ЕС за стимулиране на производството, създаване на нови работни места и подобряване на достъпа на европейските пациенти до качествени и достъпни лекарства. 

Генеричните и биоподобните лекарствени производители са признати като една от най-конкурентните индустрии в Европа. Те осигуряват висококачествени лекарства на достъпни цени за милиони европейци. Освен това благодарение на производството на генерични и биоподобни медикаменти се осигуряват над 150 000 работни места в Европа, а използването им осигурява спестявания за здравните системи и пациентите в размер на 35 милиарда евро всяка година. В европейски мащаб генеричните и биоподобните лекарства представляват 54% от общото количество употребявани медикаменти, но разходите за тях възлизат едва на 21% от разходите за лекарства в ЕС.

Полезни препратки