Плащаме ли разумно за лекарства? Едно горчиво хапче за преглъщане - митове и реалност за иновативните медикаменти
Визия на ЕГА И БГФармА

« Новини

IMS Health: До 2015 г. икономиите в ЕС, САЩ, Канада, Япония и Турция могат да достигнат 152 милиарда долара благодарение на генеричните и биоподобните лекарства

21 Юни 2013

 

По данни на IMS Health до 2015 г. икономиите на публични средства за лекарства в ЕС, САЩ, Канада, Япония и Турция могат да достигнат 152 милиарда долара при насърчаване на използването на генерични и биоподобни медикаменти.

Редица правителства вече са започнали или планират да започнат въвеждане на мерки, които биха довели до реализиране на тези възможности за икономии. Мерките са разнообразни и включват изработване на цялости програми за насърчаване на използването на генерични лекарства (Испания), финансово стимулиране, насърчаващо лекарите да предписват генерични лекарства (Холандия), преразглеждане на регулаторната рамка, с цел улесняване на навлизането на биоподобни медикаменти (Канада).

В САЩ се очаква до 2015 г. делът на генеричните лекарства да стигне до 86% чрез тяхното навлизане в терапевтични сегменти, в които делът им досега е бил нисък. Великобритания е постигнала увеличаване на дела на генеричните лекарства на 83% от  всички отпускани с рецепта медикаменти.  

В Полша и Чехия властите също въвеждат мерки, насърчаващи използването на генерични лекарствени продукти. В Полша включват автоматично определени генерични медикаменти в реимбурския списък, а в Чехия здравното министерство рационализира процедурите по ценообразуване и реимбурсиране, за да засили навлизането на генерични лекарства. Турция пък въвежда промени в модела на работа на семейните лекари като целта е да се разшири генеричния пазар.

Таблицата включва размера на спестявания и мерките за насърчване на използването на генерични и биоподобни лекарства по държави:

 
 

 

Полезни препратки