Плащаме ли разумно за лекарства? Едно горчиво хапче за преглъщане - митове и реалност за иновативните медикаменти
Визия на ЕГА И БГФармА

« Новини

Генеричните лекарства са с доказано качество

22 Юли 2013

 

Тенденцията към предписване на повече генерични медикаменти се увеличава в европейски мащаб. В редица страни членки на ЕС генеричното предписване е нараснало с повече от 15% през последните няколко години. Независимо от това все още митологията около генеричните лекарства не е напълно преодоляна. Практиката на дезинформационните кампании, един от основните източници на митове, продължава да съществува в различни форми, насочени както към пациенти, така и към лекари и фармацевти. Тези митове поставят под съмнение въпроси, отнасящи се до качеството и еквивалентността на генеричните медикаменти спрямо оригиналните продукти, както и до контрола по отношение на тях преди пускането им на пазара.

Фактите обаче напълно опровергават всички съмнения. Генеричните лекарства отговарят на същите стандарти за качество, ефикасност и безопасност като оригиналните продукти, няма разлика и по отношение на упражнявания контрол. Генеричните медикаменти обаче осигуряват конкуренция на фармацевтичните пазари и техните цени са по-достъпни, което води до спестявания както за пациентите, така и за здравноосигуритените системи на европейските страни.  

Както европейските, така и националните органи, компетентни в областта на издаване на разрешения за употреба имат еднакъв подход към всички медикаменти, независимо дали са генерични или оригинални и прилагат към тях напълно еднакви стандарти и критерии за качество, ефикасност и безопасност. Документите, необходими за пускането на пазара на всяко лекарство се издават само ако са изпълнени всички научни и административни изисквания. В това е и гаранцията, че щом определено лекарство се намира на пазара, то е напълно годно за употреба.  
 

Полезни препратки