Плащаме ли разумно за лекарства? Едно горчиво хапче за преглъщане - митове и реалност за иновативните медикаменти
Визия на ЕГА И БГФармА

« Новини

Генеричните лекарства не се нуждаят от здравно-техническа оценка, а за биоподобните е достатъчен съкратен вариант на такава, необходимо е да се гарантира бърз достъп на пациентите до двата вида медикаменти

02 Декември 2013

 

По време на кръгла маса на тема: „Оценка на здравните технологии”, организирана от Българското представителство на Международното общество за фармакоикономически проучвания и анализи (ISPOR) и проведена на 28.11.2013 г. в зала „Изток” на Народното събрание, Българската Генерична Фармацевтична Асоциация (БГФармА) изнесе данни, относно генеричните и биоподобните лекарства и ролята на здравните технологии по отношение на тях.

Генеричните лекарства не е необходимо да бъдат подлагани на здравно-техническа оценка, тъй като те са добре познати лекарствени вещества с известен положителен профил на риска и ползите, както в предклиничните, така и в клиничните проучвания. Генеричните медикаменти би следвало да бъдат автоматично реимбурсирани (когато референтните лекарствени продукти вече се реимбурсират) във всяка национална здравна система. Здравно-техническа оценка е насочена главно към иновативни лекарства като целта й е да бъде филтър за истински иновации, да не допуска „мними” такива и да осигурява правилна преценка, относно съотношението разход - ефективност.    

Що се отнася до биоподобните медикаменти, то и те имат един и същ профил на безопасност и са терапевтично еквивалентни на референтния продукт като единствената разлика е в цената (по-достъпна при биоподобните лекарства). Тази еквивалентност е достатъчен аргумент, за да не бъде необходимо подлагане на биоподобните медикаменти на пълна здравно-техническа оценка. Използване на съкратен вариант на здравно-техническа оценка би била напълно достатъчна и би помогнала за ограничаване на разходите на здравните бюджети.  
   
52% от използваните лекарства в ЕС са генерични, а достъпът на пациентите до лекарствена терапия нараства значително при регистрирането на ново генерично лекарство. Средните дневни разходи за генерични лекарства в Европа възлизат едва на 25 евроцента, като икономиите, които здравните бюджети правят годишно благодарение на този вид медикаменти са 35 милиарда евро. Генеричната индустрия в ЕС осигурява 150 000 работни места, от които 10% са в България.

В резултат на икономиите, осигурявани от използването на генерични и биоподобни лекарства се освобождава финансов ресурс за иновативни лекарствени терапии и се създават възможности повече пациенти да се лекуват с ограничен здравен бюджет. Генеричните и биоподобните медикаменти са ключа към изработване и реализиране на рационална лекарствена политика. В България генеричните фармацевтични производители са направили инвестиции в размер на стотици милиони лева, годишно те произвеждат 21 млрд. таблети и капсули, 200 млн. ампули и сиропи, 125 т. активни субстанции.

В нашата страна благодарение на генеричните лекарства за последните 5 години средната цена за ден лечение се е понижила с 23%, докато достъпът до лечение се е повишил с 80% за 7 основни терапевтични групи (AngiotensinIIantagonists, anti-depressants, anti-epileptics, anti-psychotics, anti-ulcerants, cholesterolregulatorsandoralanti-diabetics).

Изпълняването на препоръките от 2008 г. на Фармацевтичния форум към Европейската комисия за оптимално използване на ресурсите за лекарства, би довело до сериозни ползи за българските пациенти и здравната система у нас. Според Фармацевтичния форум трябва да бъдат натрупвани и обменяни между страните от ЕС допълнителни знания и опит, относно ефективното използване на генеричните и биоподобните лекарства, а националните системи по ценообразуване и реимбурсиране трябва да бъдат свързани със системи за оценка на истинската стойност на лекарствата.


Цялата презентация на БГФармА ще намерите ТУК

Полезни препратки