Плащаме ли разумно за лекарства? Едно горчиво хапче за преглъщане - митове и реалност за иновативните медикаменти
Визия на ЕГА И БГФармА

« Новини

Генеричните лекарства – ключов фактор за устойчива система на здравеопазване

12 Май 2014

   

Дискусия на тема: “Генеричните лекарства – ключов фактор за устойчива система на здравеопазване”, в която участие взеха предстaвители на водещи национални медии и здравни журналисти, беше организирана и проведена от Българската Генерична Фармацевтична Асоциация (БГФармА) на 09 и 10 май във Велинград. Председателят на УС на БГФармА г-н Николай Хаджидончев откри събитието с кратко слово, в което отбеляза, че у нас е необходимо да бъде изработена единна стратегия за здравеопазване и да се определят основните направления в нея, като едно от тях трябва да е свързано с лекарствоснабдяването. Г-н Хаджидончев допълни, че само по този начин би станало възможно гарантирането на приемственост в работата на публичните здравни институции в България.

По време на самата дискусия представителите на БГФармА г-н Владимир Афенлиев, д-р Петко Петков, д-р Евгени Тасовски и г-н Росен Казаков разясниха ролята на генеричните лекарства в българското и европейското здравеопазване. Стана ясно, че благодарение на този вид медикаменти здравните системи в Европа могат да гарантират своята стабилност и да осигуряват достъп до лечение за повече на брой пациенти без допускане на какъвто и да било компромис с качеството, безопасността и ефективността на прилаганите лекарствени терапии. Представителите на асоциацията подкрепиха своите изказвания и със статистическа информация, отбелязвайки че благодарение на генеричните медикаменти средната цена на лекарствена терапия се е понижила с 60%, а достъпът до лечение се е увеличил с 200% в страните членки на ЕС в периода между 2001 и 2013 г.

В европейски мащаб генеричните лекарства гарантират спестявания в размер на 35 милиарда евро всяка година, а генеричните производители осигуряват заетост на повече от 150 000 европейски граждани. В България генеричните компании осигуряват около 15 000 работни места (10% от общия брой в ЕС), а инвестициите им през последните 10 г. в нови технологии и производства възлизат на стотици милиони левове. Годишният производствен капацитет на генеричните производители у нас възлиза на - 21 милиарда таблетки и капсули, 200 милиона ампули, бутилки сиропи и унгвенти, 125 т. субстанции. Тези количества значително надхвърлят мащабите на българския лекарствен пазар, което освен всичко друго означава и това, че генеричните компании, работещи в България, имат съществен дял в износа на страната.        
 

Презентацията, изнесена по време на дискусията може да намерите ТУК

Полезни препратки