Плащаме ли разумно за лекарства? Едно горчиво хапче за преглъщане - митове и реалност за иновативните медикаменти
Визия на ЕГА И БГФармА

« Новини

Генеричните лекарства дават шанс за лечение на повече пациенти с рак на гърдата, високо кръвно и депресия

17 Ноември 2015

Ново голямо проучване IGES представи данни за ползата от тези медикаменти, която далеч не се изчерпва с по-ниската цена

Ново голямо проучване IGES, проведено съвместно от Европейската генерична и биоподобна асоциация (EGA), чийто член е Българската Генерична Фармацевтична  Асоциация  (БГФармА) и Германската асоциация по генерични и биоподобни лекарства (Pro Generika), описва с нови данни реалния принос на генеричните лекарства за три социалнозначими заболявания: хипертония, рак на гърдата и депресия. То бе представено на обща за двете организации пресконференция в Берлин на 16 ноември 2015 г. Проучването разкрива, че генеричните медикаменти са достъпни и оказват положително влияние върху спазването на терапията от страна на пациентите.

Конкуренцията при генеричните лекарства (една и съща молекула се произвежда от повече производители след отпадане на патента върху оригиналния препарат) подобрява съотношението качество-ефективност на терапията, а това дава възможност повече пациенти да получат лечение. Също така тя дава възможност на медиците да подобрят не само продължителността на живота, но и качеството му при големи групи пациенти при драстично по-малки разходи (някои терапии например падат от 50 000 евро на 7200 евро).

„Генеричните медикаменти носят големи ползи на пациентите – намаляват разходите им за постигане на добро качество на живота въпреки болестта, помага им да се придържат по-добре към назначеното лечение. Политиците трябва да направят повече, за да стимулират конкуренцията между генеричните лекарства, които, както показа проучването IGES, са основен двигател за достъпността“, изтъкна Ейдриан Ван ден Ховен, генерален директор на EGA.

Волфганг Шпет, председател на УС на Pro Generika, също коментира резултатите от проучването: „Здравните системи в Европа досега оценяваха ползата от генеричните медикаменти главно като възможност за спестяване на разходи. Това обаче е само краткосрочна преценка. IGES показва, че ползата от тях може да се разглежда в различни насоки.

В Германия например много пациенти получават достъп до определени модерни терапии едва след изтичането на патента им. Достатъчно снабдяване на пациентите, ориентирано според медицинската преценка на нуждите им, става възможно само благодарение на падащите цени. Разходите се топят пък благодарение на конкуренцията между генеричните производители.  

При рака на гърдата например IGES показва, че все повече пациенти получават необходимото им лечение при запазване или дори силно съкращаване на разходите. В Германия генеричните лекарства пестят на здравните каси след отпадане на патента до 77% от разходите.“ Според Шпет това е ясна полза от съотношение на ефективност спрямо разходите.

Германия е на едно от челните места в Европа, където генеричните медикаменти навлизат на пазара бързо и стимулират конкуренцията при цените. 76% от лекарствата, които се предписват на пациентите, са генерични. Това нарежда страната на едно от първите места в ЕС по този показател.

Според Шпет здравните каси в Германия се фокусират главно върху възможността за спестяване и се интересуват предимно от ниските цени. Това се отразява на атрактивността на пазара и отказва някои производители. Договорите за допълнителни рабати ускоряват концентрацията на пазара, допълва експертът. Като резултат се наблюдава стесняване на пазара и се създава опасност от затруднения с доставките в някои сегменти. Затова бихме искали да направим крачка напред с политиците и да признаем ценовия натиск като основна причина за липсата на определени лекарства, нещо, което отдавна е потвърдено и от експертите. На тази база ще се разработят подходящи решения, подчертава председателят на Pro Generika.

С цялото проучване IGES може да се запознаете тук

__________________________________________________________________

БГФармА е асоциация – член на ЕГА, която обединява и представлява европейската генерична и биоподобна фармацевтична индустрия в България.

ЕГА е официален представител на европейските производители на генерични и биоподобни лекарства в Брюксел.

Двете асоциации (българската и европейската) се стремят към развитие на регулаторна и пазарна среда, в полза на навременното осигуряване на висококачествени и достъпни лекарства за всички нуждаещи се пациенти.

Полезни препратки