Плащаме ли разумно за лекарства? Едно горчиво хапче за преглъщане - митове и реалност за иновативните медикаменти
Визия на ЕГА И БГФармА

« Новини

Генеричните и биоподобните лекарства – гаранция за качествено и достъпно лечение

30 Май 2013

 

България се нуждае от въвеждане на прогенерична лекарствена политика. Единствено по този начин пациентите в нашата страна биха могли в по-широка степен да се възползват от предимствата на генеричните лекарства, изразяващи се в осигуряване на възможност за качествено и достъпно лечение. В много други страни от ЕС се провежда целенасочена прогенерична политика като така се осигуряват не само облекчения за здравните бюджети, но се гарантира и лечение за повече на брой пациенти на напълно приемливи цени.

Френските здравни власти в продължение на години провеждат прогенерична политика със сериозни резултати. Чрез законодателни инструменти лекарите във Франция биват стимулирани да предписват минимум 70% генерични медикаменти в определени терапевтични групи и подобен целеви процент биоподобни медикаменти, където това е възможно, от общия обем лекарства.

В България тези модел би могъл да се реализира на първо място по отношение на заплащаните от НЗОК медикаменти за лечение на социално-значими заболявания, попадащи в категории като кардиология, неврология и други. Това би дало възможност да се повишат реимбурсните нива на лекарствата за тези заболявания, които в момента се реимбурсират на 25%, така страдащите от тези видове здравословни проблеми биха били значително облекчени при провеждане на продължително лечение, от каквото се нуждаят. 

За да стане лечението на българските пациенти по-ефективно е необходимо да бъде осигурено високо ниво на прозрачност на разходите на публични средства за лекрствени продукти по терапевтични групи, както и да се въведе разумен подход при избора на референтни страни, базиран на правен, икономически и демографски анализ, съобразено обективни стандарти за демографско сходство и близки пазарни обеми.

Освен това държавата може да оптимизира достъпа на генеричните и биоподобните лекарства до пазара, като съкрати максимално процедурите за ценообразуване и реимбурсиране, както и срока на обновяване на списъка на заплащаните от НЗОК медикаменти с нови генерични продукти. Това е и смисъла на изискванията, заложени в Директивата за прозрачност, която в началото на тази година беше одобрена от Европейския парламент с убедително мнозинство. Благодарение на реализирането на такива мерки бързо би могло да се стигне до увеличаване на икономиите, повишаване на достъпа до лечение и подобряване на контрола върху здравните бюджети.

В съвременното здравеопазване в Европа все по-съществена роля започват да играят биоподобните лекарствени продукти. Нашата страна обаче сериозно изостава по отношение на пълноценното включване на тези медикаменти в здравеопазването. Биоподобните лекарства трябва да бъдат реимбурсирани на еднакво ниво с референтния продукт и критериите за тяхното изписване също трябва да бъдат еднакви с неговите. Необходимо в използването на съвременни законодателни инструменти, насочени към стимулиране на биоподобните лекарства, тъй като това би спестило сериозни разходи на здравния бюджет и би било от полза за пациентите.     

Българската държава трябва да гарантира възможностите за истинска конкуренция във фармацевтичния сектор, която в момента е нарушена най-вече от изискването генеричните и биоподобните лекарства да имат цена в рамките на 80% от цената на оригиналния референтен продукт при включване в Позитивния лекарствен списък. Ако това изискване не бъде премахнато своевременно, в средносрочен и дългосрочен план то ще остави своя дълбок негативен отпечатък върху лекарственото производство и фармацевтичния пазар в България. Чрез това ограничение от 80% генеричните и биоподобните лекарства могат постепенно да бъдат изтласкани от пазара като бъдат принуждавани непрекъснато да намаляват цената си докато тя падне под себестойността, което ще направи тяхното оставане на нашия пазар икономически невъзможно. Така и в този случай основния губещ ще е българския пациент, а именно той трябва да е в центъра на националната здравна политика.    
 

Полезни препратки