Плащаме ли разумно за лекарства? Едно горчиво хапче за преглъщане - митове и реалност за иновативните медикаменти
Визия на ЕГА И БГФармА

« Новини

Европейската комисия препоръчва използването на генерични и биоподобни лекарства за гарантиране устойчивостта на системите на здравеопазване

27 Октомври 2016

Лекарства за Европа“ приветства публикуването на (‘Joint Report on Health Care and Long-Term Care Systems & Fiscal Sustainability’), изготвен от Генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси“ на Европейската комисия (DG ECFIN[1]) и Комитета за икономическа политика (Работната група по въпросите на застаряването). Докладът представя предизвикателствата пред здравеопазванeто и възможностите за ограничаване на разходите, посредством икономии чрез икономическа ефективност, което да гарантира финансово устойчив достъп до качествени услуги за всички. Увеличаването на употребата на генерични и биоподобни лекарства в медицинската практика е основна възможност, за да се подобри здравният статус на европейското население, без непременно да се увеличават разходите. Докладът подчертава нуждата от политически действия в подкрепа на приноса на системите на здравеопазване и осигуряване на дългосрочни грижи към подобряването на здравето на населението. Представени са няколко препоръки за получаване на по-добро съотношение между цена и качество, гарантиране на достъпа до лекарства и увеличаване на рентабилността на услугите в системите на здравеопазването и дългосрочните грижи. В частност генеричните и биоподобните лекарства играят централна роля в този процес.

Адриан ван ден Ховен, Генерален директор на „Лекарства за Европа“, коментира: „Този доклад още веднъж подчертава важната роля на генеричните и биоподобните лекарства за устойчиво здравеопазване. „Лекарства за Европа“ и нейните членове, националните  сдружения, са готови да си партнират с ЕС и държавите-членки с цел разработване на най-ефективните политики за увеличаване на достъпа до генерични и биоподобни лекарства

__________________________________________________________________

„Лекарства за Европа“ (бившата Eвропейска асоцицация за генерични и биоподобни лекарства - ЕГА), представлява европейските отрасли за генерични, биоподобни лекарства и лекарства с добавена стойност, които осигуряват висококачествени лекарства на конкурентни цени за милиони европейски пациенти,  на основата на 5 важни стълба: пациенти, качество, стойност, устойчивост и партньорство. Дружествата, представлявани от „Лекарства за Европа“, осигуряват над 160 000 квалифицирани работни места в Европа, в над 350 структури за производство, развойна и научноизследователска дейност, като инвестират до 17 % от оборота си в медицински иновации.

БГФармА е асоциация – член на „Лекарства за Европа“, като двете организации се стремят към развитие на регулаторна и пазарна среда, в полза на навременното осигуряване на висококачествени и достъпни лекарства за всички нуждаещи се пациенти.

Полезни препратки