Плащаме ли разумно за лекарства? Едно горчиво хапче за преглъщане - митове и реалност за иновативните медикаменти
Визия на ЕГА И БГФармА

« Новини

Европейската генерична и биоподобна асоциация прие изисквания за оповестяване в своя Етичен кодекс

18 Януари 2016

На 15.01.2016 членовете на Европейската генерична и биоподобна асоциация (ЕГА), чийто член е Българската Генерична Фармацевтична Асоциация (БГФармА), единодушно приеха правила за оповестяване. Тези правила ще представляват важна част от Етичния кодекс на ЕГА (EGA’s Code of Conduct), който бе приет преди една година.

Правилата предвиждат рамка за оповестяване на подпомагането на пациентски организации и здравни специалисти, например провеждане на срещи и образователни семинари, както и съдействие за здравни организации. Членовете на ЕГА ще имат на разположение една година, през която да въведат на практика изискванията за оповестяване, тъй като ще започнат да ги прилагат от януари 2017 г. с цел публично оповестяване през 2018 г.

„Горди сме, че индустрията на генеричните, биоподобните и лекарствата с добавена стойност предприе поредната крачка и доусъвършенства своя съществуващ Етичен кодекс. Оповестяването позволява на индустрията, здравните специалисти и пациентските организации съвместно да поощряват споделените ценности за прозрачност, интегритет, отговорност и съвместна работа“, заяви  Jacek Glinka, президент на ЕГА.

Европейската генерична и биоподобна асоциация (ЕГА) представлява европейските отрасли за генерични, биоподобни лекарства и лекарства с добавена стойност, които осигуряват висококачествени лекарства на конкурентни цени за милиони европейски пациенти. Дружествата, представлявани от ЕГА, осигуряват над 160 000 квалифицирани работни места в Европа. Без генерични лекарства на платците в Европа щеше да се наложи да платят €100 милиарда повече през 2014 г. Делът на генеричните лекарства е 56% от всички предписани лекарства, но само 22% от фармацевтичните разходи в Европа. Визията на европейските производители на генерични и биоподобни лекарства е да се осигури устойчив достъп до висококачествени лекарства за всички европейски пациенти въз основа на 5 важни стълба: пациенти, качество, стойност, устойчивост и партньорство.

__________________________________________________________________

БГФармА е асоциация – член на ЕГА, която обединява и представлява европейската генерична и биоподобна фармацевтична индустрия в България.

ЕГА е официален представител на европейските производители на генерични и биоподобни лекарства в Брюксел.

Двете асоциации (българската и европейската) се стремят към развитие на регулаторна и пазарна среда, в полза на навременното осигуряване на висококачествени и достъпни лекарства за всички нуждаещи се пациенти.

 

Полезни препратки