Плащаме ли разумно за лекарства? Едно горчиво хапче за преглъщане - митове и реалност за иновативните медикаменти
Визия на ЕГА И БГФармА

« Новини

Европейската асоциация за генерични и биоподобни лекарства проведе 9-тата Конференция за фармацевтична бдителност в Лондон

28 Януари 2016

На 27.01.2016 г. в Лондон Европейската асоциация за генерични и биоподобни лекарства (ЕГА), чийто член е Българската Генерична Фармацевтична Асоциация (БГФармА) проведе 9-тата Конференция за фармацевтична бдителност, която събра някои от ключовите държавни институции, регулаторни и ръководни органи в индустрията, за да обсъди как да се подобри безопасността на пациентите, съобразно действащата регулаторната рамка.

Повече от три години след влизането в сила на новото законодателство за фармацевтична бдителност, непрекъснатият и открит диалог между регулаторните органи и индустрията се оказва ключов момент към постигането на значителен напредък към по-добра фармацевтична бдителност, за по-добра защита на обществото. Целенасочената рационализация на администрацията и по-ясно определените роли и отговорности на всички участващи, заинтересовани страни бяха някои от главните предложения на регулаторните органи и индустрията, по време на конференцията за подобряване безопасността на пациентите и следователно за осигуряване на по-добър достъп до висококачествени  лекарства в Европа.

Катерина Недог, мениджър по безопасността и регулаторните въпроси на Европейската асоциация за генерични и биоподобни лекарства и координатор на конференцията, коментира, че „това събитие осигурява безценна платформа за производителите, регулаторните органи и заинтересованите лица, за да се подпомогне безопасността на пациентите и да се ангажираме с продължението на нашата работа за по-ефикасна система на фармацевтичната бдителност“.

__________________________________________________________________

Европейската генерична и биоподобна асоциация (ЕГА) представлява европейските отрасли за генерични, биоподобни лекарства и лекарства с добавена стойност, които осигуряват висококачествени лекарства на конкурентни цени за милиони европейски пациенти. Дружествата, представлявани от ЕГА, осигуряват над 160 000 квалифицирани работни места в Европа. Без генерични лекарства на платците в Европа щеше да се наложи да платят €100 милиарда повече през 2014 г. Делът на генеричните лекарства е 56% от всички предписани лекарства, но само 22% от фармацевтичните разходи в Европа. Визията на европейските производители на генерични и биоподобни лекарства е да се осигури устойчив достъп до висококачествени лекарства за всички европейски пациенти въз основа на 5 важни стълба: пациенти, качество, стойност, устойчивост и партньорство.

БГФармА е асоциация – член на ЕГА, която обединява и представлява европейската генерична и биоподобна фармацевтична индустрия в България.

Двете асоциации (българската и европейската) се стремят към развитие на регулаторна и пазарна среда, в полза на навременното осигуряване на висококачествени и достъпни лекарства за всички нуждаещи се пациенти.

 

Полезни препратки