Плащаме ли разумно за лекарства? Едно горчиво хапче за преглъщане - митове и реалност за иновативните медикаменти
Визия на ЕГА И БГФармА

« Новини

ЕС публикува документа „Размисъл за модерни, чувствителни и устойчиви здравни системи”

11 Декември 2013

 

Европейската генерична асоциация (ЕГА), чийто член е БГФармА, приветства приетия на 10.12. 2013 г. документ от Съвета на ЕС под названието „Размисъл за модерни, чувствителни и устойчиви здравни системи”. Препоръките включени в документа и насочени към европейските институции са важна крачка напред към оценяване на инвестициите в здравеопазването, а това е от първостепенно значение за устойчивостта и конкурентоспособността на Европа в областта на производството и търговията с лекарства.          

ЕГА смята за особено важни следните препоръки:

•    Продължаване на диалога, насочен към подобряване на ефективното развитие на европейските структури и инвестиционни фондове за здравни цели;

•    Продължаване адекватното отразяване на ключови здравни въпроси в рамките на Европейската стратегия 2020;

•    Продължаване на мониторинга върху здравните теми в Европа.

•    Подкрепа за обмена на най-добри практики и взаимно обучение между държавите-членки по отношение на ефективното използване на европейските структури и инвестиционни фондове със здравни цели.

Ейдриан ван ден Ховен, генерален директор на ЕГА, заяви, че вярва във възможността да се работи за повече предвидимост на инвестициите в здравната политика и да се гарантира осигуряването на висококачествени и икономически ефективни лекарства за пациентите.   

 

Полезни препратки