Плащаме ли разумно за лекарства? Едно горчиво хапче за преглъщане - митове и реалност за иновативните медикаменти
Визия на ЕГА И БГФармА

« Новини

ЕК препоръчва оптимално използване на публичните средства за лекарства и осигуряване на коректна лекарствена информация за пациентите

27 Юни 2013

В началото на юни в София се проведе годишна конференция на GIRP (Международна организация на търговците на едро с лекарства), на която присъства министърът на здравеопазването д-р Таня Андреева. Участие в срещата взеха представители на фармацевтичната индустрия в страната, както и на други организации от страната и чужбина с отношение към лекарствения пазар, лекарствената политика и регулации.

От презентацията на изпълнителния директор на Българската Генерична Фармацевтична Асоциация (БГФармА) г-н Росен Казаков, изнесена на форума, стана ясно, че у нас съществуват сериозни проблеми с изпълнението на европейските препоръки, свързани с оптималното използване на публичичните средства за лекарства и това ясно личи от начина на разходване на бюджета на НЗОК за лекарства.
 
За 2012 г. НЗОК е изразходвала едва 25% от лекарствения си бюджет за генерични лекарства, а в опаковки генеричните лекарства възлизат на 61% от общото количество реимбурсирани медикаменти. Останалите 75% от лекарствения бюджет на НЗОК са изразходвани за оригинални медикаменти, чийто обем в опаковки е 39% от общия. Този начин на разходване на средства от НЗОК е тенденция, подобни са процентите за 2011 г., както и за годините преди това.

Що се отнася до предоставянето на лекарствена информация за пациентите, то препоръката на ЕК към националните здравни органи е те да бъдат гаранти за качеството на тази информация. Заедно с информацията за своето заболяване, пациентът трябва да бъде подробно информиран и за възможните варианти за лекарствена терапия. От съществено значение е и ефективността на комуникационните канали, по които тече информацията за пациентите.    

Липсата на достатъчно коректна информация може да доведе до пазарна неефективност и криза, която би засегнала всички участници на лекарствения пазар и най-вече пациентите, чиито възможности за лечение могат силно да се ограничат. Качествената информация е от особено важно значение и за положителното развитие на лекарственото законодателство, защото именно чрез нея се оформя реална пазарна среда, обективно показваща своите нужди от регулации, които да залегнат в законодателството.

Освен отстраняване нa недостатъците при осигуряване на информация, преодоляването на пазарната неефективност изисква отстраняване или намаляване на бариерите пред достъпа до пазара за генеричните лекарства, мерки за цялостно подобряване на системата по отношение на  търсенето и предлагането на медикаменти и правилна оценка относно въздействието върху системата преди вземането на решения, свързани с лекарствената политика.

Навременното навлизане на генерични лекарства, съчетано със стимули за предписването им, могат да бъдат мощни движещи фактори за постигане на желаните цели в здравеопазването. Такъв подход би довел до повече лекуващи се пациенти и до дългосрочни спестявания в системата на здравеопазването и намаляване на бъдещи разходи за хоспитализация.   

 * Презентацията на Росен Казаков може да видите тук.
 

Полезни препратки