Плащаме ли разумно за лекарства? Едно горчиво хапче за преглъщане - митове и реалност за иновативните медикаменти
Визия на ЕГА И БГФармА

« Новини

ЕГА с активна роля в платформата за достъп до лекарства в Африка

18 Септември 2013

 

Европейската генерична асоциация (ЕГА), чийто член е БГФармА, получи възможност да поеме активна роля в платформата на ЕС за достъп до лекарства в развиващите се страни с фокус върху Африка. Това е част от процеса относно корпоративната социална отговорност в областта на фармацията, започнат от вицепрезидента на ЕК Антонио Тайани и оформил се като форум за взаимодействие между ЕС и Африка.

Целта на форума е да насърчи партньорството между фармацевтичната индустрия, здравните институции и регулаторните органи в Европа и Африка. Обмяната на мнения и опит, между представители на регулаторните органи и бизнеса от Европа и Африка, дава чудесна възможност да бъдат споделени най-добрите практики в областта на фармацията с цел подобряване на здравето чрез достъп до качествени, ефикасни, безопасни и достъпни лекарства в Африка.  

Ник Хегар, член на ръководството на ЕГА, изрази готовност генеричната и биоподобната индустрия да осигурят високо качество и конкурентни цени на лекарства за Африка като така се създадат условия за подобряване на здравните стандарти на този континент. От ЕГА уточниха, че осъществяването на тези намерения може да се ускори чрез засилване на сътрудничеството между правителствата и фармацевтичната индустрия.        

В Европа ще бъде разрешено производството на генерични лекарства, предназначени за износ в региона на юг от Сахара, преди изтичането на валидността на сертификатите за допълнителна защита. Това ще бъде първата конкретна стъпка в осигуряването на медикаменти за страни от Африка. Така ще се създаде възможност пациентите там да се възползват от високото качество и достъпните цени на лекарства, произведени в Европа. Освен това ще формира база за по-тясно сътрудничество между заинтересованите страни във фармацевтичния сектор в Европа и Африка, което може да прерасне в развитие на местно фармацевтично производство, насочено към пазара в Африка.    

Генералният директор на ЕГА Ейдриън ван ден Ховен заяви, че е поставено началото на сътрудничество между ЕС и Африка в областта на фармацията, което се базира върху генеричното и биоподобното лекарствено производство. ЕГА очаква развитие на по-тесни връзки със заинтересованите страни в Африка в сферата на здравеопазването, както и съдействие от ЕС в тази посока. " Ние трябва да работим ръка за ръка с ЕС и страните в Африка за формиране на здравна политика, която да подори достъпа до лечение на пациентите и в Европа, и в Африка", отбеляза още Ейдриън ван ден Ховен.

Полезни препратки