Плащаме ли разумно за лекарства? Едно горчиво хапче за преглъщане - митове и реалност за иновативните медикаменти
Визия на ЕГА И БГФармА

« Новини

Достъпните цени на генеричните лекарства помагат в борбата срещу фалшифицирането

22 Ноември 2012

 

Производителите на генерични лекарства са обезпокоени от значителните разходи, които може да се наложи да бъдат направени за противодействие срещу фалшифицирането на лекарства като следствие от Директива 2011/62/EС. Обезпокояването идва от това, че подобна необходимост може да наложи повишаване на цените на генеричните медикаменти, което би затруднило изпълняването на социалната функция, каквато този вид медикаменти има. 

Европейската генерична асоциация (ЕГА) подкрепя напълно инициативите на ЕС, както и други международни инициативи за борба срещу фалшифицирането на лекарства, но подчертава, че обект на фалшифициране са оригиналните медикаменти, а не генеричните, чийто цени са далеч по-достъпни. Фалшифицирането на лекарства е като фалшифицирането във всеки друг сектор (напр. облекло, електроника), където високата цена прави изделията привлекателни за фалшифициране. Засега няма съобщения за открити фалшифицирани генерични лекарства на европейския пазар. Понижаването на цената след навлизането на пазара на генеричен медикамент може да се смята като причина за намаляване на интереса към фалшифициране на лекарства, защото това неминуемо води и до спад във възможностите за печалба на фалшификаторите.  

Полезни препратки