Плащаме ли разумно за лекарства? Едно горчиво хапче за преглъщане - митове и реалност за иновативните медикаменти
Визия на ЕГА И БГФармА

« Новини

Биоподобните лекарства ще имат важен принос за устойчивостта на здравеопазването в Европа

30 Октомври 2014

 

В края на октомври 2014 г. Групата за биоподобни лекарства към Европейката генерична асоциация (ЕГА) и Полската генерична асоциация проведоха форум във Варшава, свързан с развитието на биоподобните медикаменти. Сред присъстващите имаше представители на пациентски и професионални организации, а също производители и учени. Всички те обсъдиха предизвикателствата и възможностите, свързани с прилагането на биоподобните лекарства и се обединиха около заключението, че ролята им за устойчивостта на европейското здравеопазване ще става все по-значима. В момента биоподобните медикаменти имат важно значение за здравеопазването в Полша, тъй като дават възможност за осигуряване на качествено лечение на достъпни цени в сравнение с други равностойни лекарствени терапии.  

Едно от важните послания на форума във Варшава бе това, че всяка европейска държава, която желае да развива ефективно здравеопазване се нуждае от национална рамка в областта на лекарствената политика, която по отношение на биоподобните медикаменти, според проучване на GfK, следва да включва: осигуряване на достъп до безпристрастна информация за всички заинтересовани страни, устойчиво ценообразуване и бърз достъп до пазара, провеждане на прозрачни обществени поръчки. От Полската генерична асоциация допълниха, че създаването на устойчив пазар на биоподобни лекарства би било от полза както за лекарите и пациентите във всяка страна, така и за публичните здравни институции, които ще имат възможност за реализиране на спестявания от лекарствените бюджети.    

Генералният директор на ЕГА Ейдриан ван ден Ховен заяви, че през следващите няколко години от патент ще излязат някои скъпоструващи оригинални биологични лекарства, което ще даде възможност на биоподобните медикаменти да бъдат движеща сила за устойчивото развитие на здравеопазването както в Полша, така и в цяла Европа. Този вид медикаменти ще помогне за стимулиране на конкуренцията на лекарствените пазари и за подобряване на достъпа на пациентите до качествени медикаменти.

Полезни препратки