Плащаме ли разумно за лекарства? Едно горчиво хапче за преглъщане - митове и реалност за иновативните медикаменти
Визия на ЕГА И БГФармА

« Новини

Биоподобните лекарства повишават достъпа на пациентите до качествени лекарства в цяла Европа

18 Ноември 2014

 

Групата за биоподобни медикаменти към  Европейската генерична асоциация (ЕГА) и асоциацията на генеричните производители в Италия – Assogenerici проведоха в Рим форум, свързан с биоподобните лекарствени продукти, в който участие взеха представители на пациентски и професионални организации, лекари, специалисти по икономика на здравеопазването и хора от изследователските и академичните среди. Основната тема на форума беше насочена към възможностите, които биоподобните лекарства предоставят на съвременното здравеопазване и предимствата, които те дават на пациентите и публичните здравни институции.

По време на форума участниците подчертаха важната роля на биоподобните медикаменти, гарантиращи икономически ефективно лечение навсякъде в Европа в сравнение с други равностойни терапии, повишаващи достъпа на пациентите до качествени лекарства и допринасящи за устойчивостта на здравните бюджети.    

Групата за биоподобни медикаменти към ЕГА и Assogenerici представиха резултатите от проучване на GfK, свързано с ползите от съществуването на устойчив пазар на биоподобни медикаменти в Европа и призоваха за активизиране на отговорните национални и европейски институции по отношение на разпространяването на безпристрастна информация за биоподобните лекарствени продукти, базирана на обективни изследователски и научни данни.    

Ейдриан ван ден Ховен, генерален директор на ЕГА отбеляза, че Италия има водеща роля в Европа по отношение на прилагането на биоподобни лекарства. Той допълни, че би било недопустимо италианската здравна система да не се възползва от прилагането на нови биоподобни медикаменти, навлизащи на пазара, които са ключов фактор за гарантиране на устойчиво развитие в областта на здравеопазването. 

В допълнение ЕГА изрази удовлетворението си от приетата, от страна на Европейската агенция по лекарствата, преработена и допълнена рамка за общите насоки за развитие на биоподобните медикаменти. Председателят на Групата за биоподобни медикаменти д-р Йорг Уиндиш заяви, че ролята на европейската регулаторна и научна рамка за развитие на този вид лекарства става все по-стабилна, правейки стъпка напред по отношение на избягването на ненужното повтаряне на клинчи изпитвания.  

От ЕГА приветстваха и въвеждането на научно определение за биоподобен лекарствен продукт. Сега вече е ясно, че биоподобен медикамент е този, чието сходство с референтния продукт е доказано въз основа на изчерпателни изследвания по отношение на качествените характеристики, ефективността и безопасността.

Краткият коментар на Ейдриан ван ден Ховен във връзка с преработената рамка за общите насоки за развитие на биоподобните лекарства бе насочен към осигуряването на повече конкуренция на биофармацевтични пазара в Европа. Той заяви, че подкрепата за развитието на биоподобната индустрия би имало решаващо значение за ускоряването на достъпа на пациентите до качествени и достъпни лекарствени терапии.

Полезни препратки