Плащаме ли разумно за лекарства? Едно горчиво хапче за преглъщане - митове и реалност за иновативните медикаменти
Визия на ЕГА И БГФармА

« Новини

БГФармА проведе конференция на тема: „Рационалната лекарствена политика - гаранция за подобряване на достъпа на пациентите до медикаменти”

19 Ноември 2013

   
Николай Хаджидончев и Ейдриан ван ден Ховен    

Българската Генерична Фармацевтична Асоциация (БГФармА) проведе конференция на тема: „Рационалната лекарствена политика - гаранция за подобряване на достъпа на пациентите до медикаменти”. Събитието се състоя на 14.11.2013 г. в зала „Изток” на Народното събрание и протече под патронажа на Комисията по здравеопазване в НС и Министерство на здравеопазването.

На конференцията като лектори и гости присъстваха представители на здравните институции, съсловните съюзи на лекари и фармацевти, пациентските организации, фармацевтичната индустрия и академичните среди. Форумът бе открит с прочитане на поздравителен адрес от името на председателя на НС г-н Михаил Миков, слово на д-р Нигяр Джафер, председател на комисията по здравеопазване в НС и на д-р Бойко Пенков, зам.-министър на здравеопазването. Д-р Джафер отбеляза, че средната цена за лекарствена терапия се е понижила с 60%, а достъпът до лечение в страните-членки на ЕС в периода 2001-2013 г. се е увеличил с 200% благодарение на употребата на генеричните лекарства. Приветствие към присъстващите направи г-н Николай Хаджидончев, председател на БГФармА.

Oсновен лектор на конференцията беше Ейдриан ван ден Ховен, генерален директор на Европейската генерична асоциация (ЕГА). В своята презентация той отбеляза огромната роля на генеричните лекарства за здравеопазването в Европа, както и нарастващото значение на биоподобните медикаменти. Ван ден Ховен говори и за това, че в много страни от ЕС сключвайки договор със здравния фонд, лекарите се задължават да предписват определен процент генерични медикаменти, за да се разходват по-ефективно публичните средства за лекарства. Той допълни още, че не е подходящо цените на генеричните медикаменти да се сравняват с тези в останалите страни от ЕС и НЗОК да заплащата лекарствата на най-ниските нива, това създава риск от изтегляне на медикаменти от българския пазар.  

От изнесената информация по време на събитието стана ясно, че в България благодарение на генеричните лекарства за последните 5 години средната цена за ден лечение се е понижила с 23%, докато достъпът до лечение се е повишил с 80% за 7 основни терапевтични групи (Angiotensin II antagonists, anti-depressants, anti-epileptics, anti-psychotics, anti-ulcerants, cholesterol regulators and oral anti-diabetics). От съществено значение е и тяхната роля за осигуряване на стабилност на здравната и здравно осигурителната система. За 2013 г. пазарният дял на генеричните медикаменти в опаковки е 54% спрямо оригиналните продукти, а разходваните средства за тях възлизат едва на 21% от общите лекарствени разходи, което още веднъж доказва ефективността им за бюджета на НЗОК. Например навлизането на генеричния Clopidogrel е довело до понижаване на цената за ден лечение със 700% за период от 3 години. По данни за биоподобните лекарства, изнесени на конференцията, се разбра, че този вид медикаменти играят все по-съществена роля за лечението на българските пациенти. През 2009 г. техният дял спрямо оригиналните продукти е бил едва 2%, докато през 2013 г. той вече възлиза на 35%.      

По време на форума презентации изнесоха още проф. Татяна Бенишева, председател на Националния съвет по цени и реимбурсиране, д-р Кунчо Трифонов, управител на IMS България и г-н Владимир Афенлиев, член на изпълнителния съвет на ЕГА и директор „Бизнес операции” в Софарма АД. Oт техните презентации стана ясно, че е необходимо да се работи още върху фармацевтичното законодателство у нас, както и върху развитието на административния капацитет на здравните институции, най-вече на Националния съвет по цени и реимбурсиране, за да стане възможен своевременният достъп на българските пациенти до качествено и достъпно лечение.

Конференцията завърши с дискусия, в която активно се включиха представителите на всички присъстващи организации. Основните изводи около които се обединиха участниците бяха насочени към необходимостта от изграждане на по-ефективна и функционална лекарствена политика и създаване на условия за реализиране на рационална лекарствена употреба. Беше отчетен и фактът, че генеричните и биоподобните медикаменти имат още по-голям потенциал за осигуряване на качествено и достъпно лечение и спестяване на публични средства за лекарства и те могат да го реализират стига да бъдат създадени адекватни условия за това.     

Факти и цифри за генеричните и биоподобните лекарства в ЕС

Презентации:

Презентация на г-н Ейдриан ван ден Ховен

Презентация на проф. Татяна Бенишева

Презентация на д-р Кунчо Трифонов

Презентация на г-н  Владимир Афенлиев

 

Полезни препратки