Плащаме ли разумно за лекарства? Едно горчиво хапче за преглъщане - митове и реалност за иновативните медикаменти
Визия на ЕГА И БГФармА

Биоподобните лекарства са нужни на европейското здравеопазване

 

19 април 2012 г. в Лондон беше проведен Десетия международен симпозиум по въпросите на биоподобните лекарства. Участниците в събитието се обединиха около разбирането, че по-интензивното развитие на този вид медикаменти и навлизането им на пазара би било от съществена полза за стабилността на здравните системи в Европа и са осигуряването на по-качествено и по-достъпно лечение за европейските пациенти.

Правителствата обаче няма да могат да се възползват от подобряване на здравеопазването чрез възможностите на биоподобните лекарства ако не бъде създадена програмна рамка за тяхното развитие. Това е един от основните изводи, направени от участниците в симпозиума. Според тях трябва да се създадат условия за по-интензивен обмен на научни изследвания между ЕС и САЩ в областта на биоподобните медикаменти. 

 

Особено внимание трябва да се обърне на въпроса за производството на биоподобни медикаменти. Безсмислено е да не се позволява на европейски компании да произвеждат биоподобни лекарства по време на патент за износ в страни, където не съществува патент или той е изтекъл. Би било разумно и осигуряването на данъчни облекчения при финансиране на научни изследвания за биоподобни лекарства.

Г-жа Гудбжорг Еда Егерсдорит, президент на Европейската генерична асоциация (ЕГА), чийто член в Българската генерична фармацевтична асоциация (БГФармА), заяви в своята реч, че биоподобните лекарства стават все по-необходими на Европа и ЕГА подкрепя всички усилия, насочени към преодоляване на пречките пред тях в страните-членки на ЕС и утвърждаване на добрите практики при тяхното производство и достъп до пазара. 
 
Осигуряването на точна и безпристрастна информация за биоподобните медикаменти също е от първостепенно значения. По този начин би могло да се осигури сполучливо противодействие на непрекъснатите дезинформационни кампании, основани върху погрешни схващания по отношение на биоподобните лекарства.

Полезни препратки